Bofællesskabets visioner

 

Bofællesskabets visioner og værdier

 

Bofællesskabets værdier tager afsæt i ønsket om at man her kan bo og leve sammen i et fællesskab med fokus på både et givende samvær, respekt og omsorg såvel som rummelighed

og plads til forskellighed og privatliv.

Vi ønsker at realisere ideen om et socialt fællesskab der tager individuelle hensyn ved at forpligte hinanden til at tage demokratiske beslutninger i forbindelse med fællesanliggender, samtidig med at vi er åbne og fleksible i forhold til vores individuelle ønsker idet vi tror på at dette giver et dynamisk bofællesskab i stadig udvikling

Vi ønsker at Stiesdal skal huse individer der har lyst til at engagere sig i hinanden og i stedet der er vores fælles hjem. Derudover skal bofællesskabet kunne byde børnene et liv med mulighed for udfoldelse og en opvækst med andre børn. Her er potentiale for at udvikle de eksisterende fællesarealer til fælles glæde og benyttelse, og egne interesser. Derudover er Stiesdal rammen om et økologisk landbrug som vi dyrker og driver i fællesskab.

Her er der både plads til fælles projekter, og at udleve egne drømme om køkkenhave, dyrehold mm. I landbruget er en righoldig natur, bæredygtighed, økologi, dyrevelfærd og delvis-selvforsyning nøgleord.

Da bofællesskabet jo udgøres af de mennesker der bor her, er dette også et tidspunkt hvor der er god og rig mulighed for at flytte ind og være med til at influere hvad værdigrundlaget for fællesskabet fremover skal bygge på.

Copyright @ All Rights Reserved